RFF poster (Shareef Askar)

Refugee Film Festival är här igen!

Festivalen ordnas 13 - 15.10.2021 i Cinema Orion i Helsingfors. 

Refugee Film Festival är en flerspråkig filmfestival som fokuserar på flyktingfrågor och migration ur olika synvinklar. RFF är ett icke-vinstdrivande evengemang som arrangeras av Stödföreningen för asylsökande rf (Tutu ry.)

Festivalen önskar alla välkomna oavsett bakgrund, språk, religion, kön, sexuell läggning eller ekonomisk ställning.